Site-ul nostru utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe website.

Hotarari ale consiliului local

HCL nr. 1-2021 privind revocarea unor Hotarari ale Consiliului local Pogonesti
H O T Ă R Â R E A Nr. 1 pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019 şi stabilirea situaţiilor în care se pot acorda ajutoare de urgenţă
H O T Ă R Â R E A Nr. 2 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pogoneşti, jud. Vaslui
H O T Ă R Â R E A Nr. 3 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Pogoneşti pentru anul şcolar 2019-2020
H O T Ă R Â R E A Nr. 4 privind aprobarea Intelegerii de Cooperare între comuna Pogonesti , judeţul Vaslui din România şi satul Popeasca Raionul Stefan Voda din Republica Moldova
H O T Ă R Â R E A Nr. 5 privind aprobarea actualizarii taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019
H O T Ă R Â R E A Nr. 6 privind aprobarea elaborarii amenajamentului pastoral al comunei Pogonesti
H O T Ă R Â R E A Nr. 7 privind alegerea presedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie si april 2019
HOTARAREA NR 8 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiştilor aflate în proprietate privată a comunei Pogonesti, județul Vaslui
HOTARAREA NR 9 privind aderarea comunei Pogonesti la Asociaţia Comunelor din România
HOTARAREA NR. 10 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern
HOTARAREA NR.11 privind aprobarea programului de masuri pentru intretinerea drumurilor de interes local;
HOTARAREA NR 12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. 114/2018 ai investiţiei „Infiintare retea de canalizare in comuna Pogonesti judetul Vaslui”
HOTARAREA NR. 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. 114/2018 ai investiţiei „Amenajare podete in comuna Pogonesti judetul Vaslui”
HOTARAREA NR. 14 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Pogonesti
HOTARARE NR 15 privind încetarea de drept , prin demisie, a mandatului de consilier al domnului Andrei Dumitru
HOTARARE NR 16 privind stabilirea numarului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019
HOTARARE NR 17 privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrelor III şi IV, anul 2018
ANEXA 1 HCL 17
ANEXA 2 HCL 17
HOTARARE NR 18 privind darea in folosinta gratuita a suprafeţei de 6.40 mp teren, apartinand domeniului public al Comunei Pogonesti, catre DELGAZ – GRID S.A
HOTARAREA NR 19 privind validarea mandatului de consilier al domnului Cretu Vasile
hOTARAREA NR 21 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Pogonești
HOTARAREA NR 23 privind cheltuirea excedentului bugetar la venituri proprii la sfârşitul anului 2018
HOTARAREA NR 24 privind modificarea Hotararii Consiliului Local din data de 05.07.2016 privind
Hotararea nr 20
Hotararea nr 22
HOTARAREA NR 26 alegerea presedintelui de sedinta
HOTARAREA NR 27 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2019
HCL nr 28 privind rectificarea bugetului local, etapa mai 2019
HCL nr 29 executia bugetara trimestrul I 2019
HCL nr 30 scoaterea din evidentele fiscale amenzi persoane dece
HOTARARE VALIDARE PRIMAR