Site-ul nostru utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe website.

COMUNA POGONESTI

Localizare

  Comuna Pogoneşti este situată în zona de sud a judeţului Vaslui. Comuna, aflată la 25 de km sud-vest de Bârlad, este formată din satele: Polocin, Belceşti şi Pogoneşti, reşedinţă de comună. Comuna este traversată de la nord spre sud de râul Pogoneşti, aflându-se între Colinele Tutovei.
Principala cale de acces în comună este DJ 243A.
Comuna Pogoneşti se află pozitionată în apropiere de oraşe importante, ceea ce îi sporeşte potenţialul:

  • Bârlad – 18 km; cale de acces DJ 243 – DN11A – DN586; direcţia Pogoneşti – Iveşti – Bârlad;
  • Bârlad – 25 km; cale de acces DJ 243A – DN 586; Pogoneşti – Bârlad;
  • Vaslui – 80 km; cale de acces DJ 243 – DN11A – DN586; direcţia Pogoneşti – Iveşti – Bârlad – Vaslui;
  • Vaslui – 86 km; de acces DJ 243A – DN 586;  Pogoneşti – Bârlad – Vaslui;

Flora

  Fiind asezată în Colinele Tutovei vegetaţia include atât elemente specifice pădurilor central-europene (gorun, fag), cât şi specii floristice caracteristice stepelor şi silvostepelor continentale est-europene.
În structura arboretului predomină stejarul pufos, diverşi goruni, stejarul brumăriu, gârniţa, arţarul tătărăsc, mojdreanul ş.a.
Flora ierboasă în special cea din poieni, este bogată în elemente stepice, de nuanţă sudică şi continentală. Dintre elementele continentale amintim: muscuţa de primăvară, migdal pitic, sipsica, clopoţeii, s. a.
O notă pregnantă asupra structurii florei o are grupul elementelor sudice de diferite nuanţe, stânjenelul de stepă, ghiocelul, şi altele.

Cadru natural

  Ca aşezare geografică, satul Pogoneşti se află în colinele Tutovei, pe cursul inferior al râului Pogoneşti, la 9 km nord de vărsarea acestuia în râul Bârlad.

Satul Pogoneşti este dispus pe direcţia nord – sud pe partea stângă a râului Tutova. Este flancat de două rânduri de dealuri paralele, orientate pe aceeaşi direcţie, culmea dinspre vest fiind mai înaltă decât cea dinspre est.

Apa

  Reţeaua hidrografică din teritoriu este formată din râul Tutova, afluent al râului Bârlad. Satul Pogoneşti este aşezat pe cursul inferior al râului Tutova.

Solul

  Solurile din cadrul comunei sunt constituite din soluri cenuşii, cernoziomuri cambice, regosoluri şi solurile antropice.

Clima

  Climatul este temperat continental cu vădit caracter de excesivitate est – europeană. Media anuală a temperaturii este de 9,7º C, iar media anuală a precipitaţiilor este de 484 mm/m².

Resurse

  Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (cultura de câmp, grădinărit, creştera animalelor, viticultură).